Byggservice

Dec 1, 2015 by

Byggservice

Byggservice i Stockholm, Malmö och Göteborg sysselsätter många arbetare varje år. Vad innebär då just byggservice? Ett företag som arbetar med byggservice erbjuder ofta tjänster som nybyggnation, renoveringar, måleri, murning, fönsterbyten, fastighetsförvaltning och olika ombyggnationer. Det finns även de företag som tar hand om försäkringsskador. En del av dessa företag arbetar endast mot företag och bostadsföreningar där de också har abonnemang på servicearbeten. Andra byggföretag arbetar mot både privatkunder som företag.

Hur fungerar bygglov?

Bygglovsprocessen är numera uppdelad i en tillståndsprocess (bygglov/rivningslov/marklov) och en anmälningsprocess (bygganmälan/rivningsanmälan). Tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder lämnas av kommunens byggnadsnämnd i form av bygglov, rivningslov eller marklov (8 kap). PBL). Loven upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

Att få ett bygglov beviljat tar ca 1-3 månader. Priset på ett bygglov varierar i utomplan eller detaljplanerat område, samt hur stort byggnaden som ni skall bygga är. Kontakta stadsarkitektkontoret/stadsbyggnadskontoret på orten för att få ett aktuellt pris med alla avgifter inräknade. Handlingar som ska lämnas in vid ansökan (kontrollera med byggnadsnämnden i din kommun):

 • huvudritningar med plan, sektion och fasader, vanligtvis i skala 1:100
 • nybyggnadskarta
 • situationsplan med yttre VA
 • tekniska beskrivningar konstruktionsritningar
 • anmälan av certifierad kontrollansvarig
 • kontrollplan för byggåtgärderna

Förutom bygglovshandlingarna behöver du bland annat el och VA ritningar samt beskrivningar av vilka material och fabrikat (eventuella tillval) som du önskar ha. Husföretag hjälper de dig oftast att ta fram bygglovshandlingar och har du en arkitekt får du hjälp av den personen med att ta fram handlingarna. Är du det minsta osäker så kontakta stadsarkitektkontoret/stadsbyggnadskontoret på din ort så får Du råd och upplysningar om vad som gäller i just ditt fall, betr. bestämmelser, lämplig utformning av byggnaden med mera.

Tänk efter före

I valet av hantverkare är det bra att gå på rekommendationer. Hör med grannar, vänner, arbetskamrater och släktingar. Har de någon de kan rekommendera? Har du fått kontakt med en hantverkare som du inte vet så mycket om så kan du alltid be om referenser. En skicklig hantverkare är aldrig rädd för att låta dig prata med tidigare kunder. Är du osäker på om företaget har ansvarsförsäkring så kan du också kontrollera med olika offentliga register. Har hantverkaren gjort konkurs tidigare? Finns det obetalda skulder? En varningssignal är när hantverkaren börjar med att kräva förskott för att kunna åka och handla material eller begär delbetalningar för att klara av olika etapper.

Snabb checklista:

 • Var klar över exakt vad du vill ha gjort. Har du glömt något blir det ofta mycket dyrt med en tilläggsbeställning.
 • Be om en skriftlig offert med tidsplan och kostnad för arbete respektive material. Be en grupp hantverkare som samverkar att
 • ge en gemensam offert, en av dem är då ansvarig byggherre. Det blir ofta billigare än om du anlitar ett stort byggföretag.
 • Kontrollera hantverkaren. Begär referenser, be att få se F-skattebevis. Kontrollera att det finns ansvarsförsäkring. Om hantverkaren är med i en branschorganisation finns i allmänhet både försäkring och branschregler som han ska följa.
 • Skriv kontrakt (se ovan).
 • Gör slutbetalningen när allt arbete är avslutat och du är nöjd. Spara fakturan, den är ditt kvitto på utfört arbete. Blir det en skada där försäkringsbolag blir inblandat, så har du ett bevis för att det är en fackman som gjort jobbet.

Related Posts

Share This